sanook » Amazon เตรียมปลดพนักงานอีก 10,000 คน หลังประสบปัญหาสภาพคล่องที่ตกต่ำ

Amazon เตรียมปลดพนักงานอีก 10,000 คน หลังประสบปัญหาสภาพคล่องที่ตกต่ำ

15 พฤศจิกายน 2022
5   0

  สื่อต่างประเทศเปิดเผยว่า Amazon เป็นอีกบริษัทที่จะเตรียมปลดพนักงานออก ตาม Twitter, Meta ไปติดๆ อีก 10.000 คน

[source: https://www.sanook.com/hitech/1568857/]