ข่าวไอที Blognone » AWS เปิดบริการ Generative AI สามารถเลือกโมเดลจากผู้ผลิตหลายราย

AWS เปิดบริการ Generative AI สามารถเลือกโมเดลจากผู้ผลิตหลายราย

14 เมษายน 2023
6   0

AWS เปิดบริการ Bedrock ให้บริการ Generative AI สำหรับการสร้างคอนเทนต์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานโมเดลของผู้ผลิตภายนอก หรือจะเป็นโมเดลของ AWS เองก็ได้

Bedrock ให้บริการได้ทั้งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลภาษา (LLM) เช่น Jurassic-2 จาก AI21 หรือปัญญาประดิษฐ์สร้างภาพ (text-to-image) อย่าง Stable Diffusion โดยทาง AWS เองก็มีโมเดล Titan FM ให้เลือกใช้งานเองด้วย มีความสามารถในการประมวลผลภาษา และการแปลงข้อความเป็นเวคเตอร์ (embedding) เพื่อการใช้งานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์

ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานโมเดลพื้นฐานเปล่าๆ (Foundation Models - FM) หรือจะปรับแต่งด้วยข้อมูลของลูกค้าเองด้วยการชี้ Bedrock ให้ฝึกโมเดลเพิ่มด้วยชุดข้อมูลที่วางอยู่ใน S3

ตอนนี้ Bedrock ยังอยู่ในช่วงทดสอบวงปิด และยังไม่เปิดเผยราคาค่าใช้งาน ผู้สนใจสามารถไปลงชื่อขอทดลองใช้งานก่อนได้

ที่มา - AWS

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/133424]