sanook » Belkin เรียกคืนแท่นวางชาร์จไฟไร้สายรุ่นใหม่ เพราะจะเกิดความร้อนสูงอาจจะทำให้เกินไฟไหม้ได้

Belkin เรียกคืนแท่นวางชาร์จไฟไร้สายรุ่นใหม่ เพราะจะเกิดความร้อนสูงอาจจะทำให้เกินไฟไหม้ได้

18 มกราคม 2021
237   0

  ฺBelkin ประกาศเรียกคืนที่ชาร์จไฟไร้สายรุ่นใหม่เพราะพบความร้อนสูงเกินไปหวั่นเกิดไฟไหม้ได้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1520425/]