ข่าวไอที Blognone » CAT จะเปิดบริการ LoRaWAN โครงข่ายไร้สายรองรับ IoT, Smart City ต้นปี 2561

CAT จะเปิดบริการ LoRaWAN โครงข่ายไร้สายรองรับ IoT, Smart City ต้นปี 2561

16 ธันวาคม 2017
65   0

CAT แถลงแนวทางธุรกิจปี 2561 ภายใต้กลยุทธ์ปั้นธุรกิจ New S-Curve เน้นบริการดิจิทัลมากขึ้น โดยสานต่อโครงการขยายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศวงเงิน 2,000 ล้านบาท และ โครงการพัฒนาโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) รองรับ IoT และ Smart City

LoRaWAN หรือ LPWAN (Low-Power WAN) จะเป็นชื่อที่เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆ มันคือการวางโครงข่ายไร้สายความเร็วต่ำ แต่กินพลังงานต่ำ มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นวงกว้าง ใช้สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องสื่อสารตลอดเวลา แต่ส่งข้อมูลไม่เยอะในแต่ละครั้ง การใช้ LoRaWAN จึงเหมาะกว่าเครือข่าย 3G/4G ของโทรศัพท์มือถือในแง่การประหยัดพลังงานของตัวอุปกรณ์

No Description

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยว่า ธุรกิจที่จะเป็นความหวังคือ LoRaWAN ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วที่ภูเก็ต อยู่ในรูปแบบสายรัดข้อมือ GPS Tracking ติดตามความปลอดภัยนักท่องเที่ยว, ระบบ Smart Utility รองรับการทำงานของมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มิเตอร์วัดระดับน้ำ ระดับความชื้นใต้ดิน

พ.อ.สรรพชัย พูดถึงเป้าหมายของ LoRaWAN ว่า ไตรมาสแรกปี 2561 เราคาดว่าจะให้บริการ LoRaWAN ได้ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้เช่น ขอนแก่น เชียงใม่ สงขลา และจะสร้างผู้เล่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สกว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร นักพัฒนาให้หันมาใช้ toolkit ของ LoRaWAN

ด้านความเคลื่อนไหวโครงการขยายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ มีโครงการย่อยคือ ขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และล่าสุด CAT ได้ร่วมหารือแนวทางร่วมกันกับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามกัมพูชา และจีน ในการก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

[source: https://www.blognone.com/node/98400]