sanook » CES 2018 : Razer โชว์ Project Linda รวมสมาร์ทโฟนกับโน้ตบุ๊คเป็นหนึ่งเดียว

CES 2018 : Razer โชว์ Project Linda รวมสมาร์ทโฟนกับโน้ตบุ๊คเป็นหนึ่งเดียว

11 มกราคม 2018
16   0