sanook » Counterpoint เผย iPhone ยังคงเป็นสมาร์ตโฟนขายดีที่สุดในจีน นาน 6 ปี ต่อเนื่อง

Counterpoint เผย iPhone ยังคงเป็นสมาร์ตโฟนขายดีที่สุดในจีน นาน 6 ปี ต่อเนื่อง

27 มกราคม 2022
1   0

  Counterpoint Research ได้เปิดเผยรายงานตลาดสมาร์ตโฟนในประเทศจีน ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2021 ซึ่งปรากฏว่า Apple ยังคงรองส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนมากที่สุด

[source: https://www.sanook.com/hitech/1550405/]