sanook » D-Link เปิดตัวอุปกรณ์เครือข่ายตามบ้าน เพื่อความราบรื่นไม่ติดขัด

D-Link เปิดตัวอุปกรณ์เครือข่ายตามบ้าน เพื่อความราบรื่นไม่ติดขัด

19 สิงหาคม 2015
54   0

  พาชมงานครั้งนี้ D-Link เปิดมิติเกี่ยวกับ Solution เครือข่ายตามบ้านที่น่าสนใจพอสมควร มาดูว่ามีอะไรบ้าง

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398285/d-link-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94/]