ข่าวไอที Blognone » Dell เพิ่มระบบตรวจสอบว่าพนักงานแบบไฮบริด เข้ามาทำงาน On-site ตามจำนวนวันที่กำหนดหรือไม่

Dell เพิ่มระบบตรวจสอบว่าพนักงานแบบไฮบริด เข้ามาทำงาน On-site ตามจำนวนวันที่กำหนดหรือไม่

16 พฤษภาคม 2024
10   0

Business Insider อ้างเอกสารภายในของ Dell แจ้งพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่ระบุการทำงานเป็นแบบไฮบริด ว่าบริษัทจะเริ่มตรวจสอบการเข้ามาทำงานในสำนักงาน โดยดูจากข้อมูลบัตรพนักงานเข้าออกพื้นที่สำนักงาน และพนักงานสามารถเข้าไปดูข้อมูลของตนได้ในระบบฝ่ายบุคคล

ในหน้าแสดงข้อมูลการเข้าสำนักงานนั้น จะมีสัญลักษณ์ประกอบเป็นสีทั้งน้ำเงิน เขียว เหลือง และแดง เพื่อบอกสถานะจำนวนการเข้ามาทำงานในสำนักงาน โดยสีเหลืองบ่งบอกว่าเข้ามาทำงานในสำนักงานอยู่บ้าง และสีแดงบอกว่าเข้ามาทำงานในสำนักงานน้อยมาก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลนี้ระบุว่าจะนำมาใช้ประกอบการประเมินผลงานและผลตอบแทนด้วย

ตัวแทนของ Dell ยืนยันแนวทางดังกล่าวโดยบอกว่าพนักงานที่ทำงานแบบไฮบริด ถูกกำหนดให้ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงานหรือ on-site อย่างน้อย 39 วันต่อไตรมาส หรือเฉลี่ยแล้ว 3 วันต่อสัปดาห์

ที่มา: Business Insider

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/139770]