ข่าวไอที Blognone » Digital Venture จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ U.REGA พัฒนา Deep Tech ตั้งเป้าขับเคลื่อนศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ

Digital Venture จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ U.REGA พัฒนา Deep Tech ตั้งเป้าขับเคลื่อนศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศ

3 เมษายน 2018
1   0

Digital Ventures บริษัท VC ของ SCB ร่วมกับไมโครซอฟท์, The Knowledge Exchange และคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 7 มหาลัยเปิดตัวโครงการ U.REGA ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ โดยจะเน้นไปที่สตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเป็นหลักและเน้นไปที่การพัฒนา Deep Tech ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือการสร้างระบบนิเวศน์และพัฒนานวัตกรรม ที่เอื้อให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมนานาชาติ

คุณอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหารของ Digital Ventures ระบุว่า สาเหตุที่เน้นไปที่มหาวิทยาลัยก็เพราะเป็นแหล่งขององค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย รวมตัวกันเป็นสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการ และนำเสนอไอเดียในการประยุคใช้ Deep Tech อย่าง AI, Blockchain, Cloud & Security, Big Data & IoT, AR/VR และ Quantum Computing

สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากได้เงินสนับสนุน จะได้รับคำปรึกษาด้านการเงินการ Digital Ventures, การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากไมโครซฮฟท์และการสนับสนุนด้านสถานที่จาก The Knowledge Exchange

ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์จากทั้ง 7 มหาลัยที่เข้าร่วมได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

alt="Photo For Caption"

[source: https://www.blognone.com/node/101219]