ข่าวไอที Blognone » DuckDuckGo ประกาศเพิ่มเครื่องมือในเสิร์ช สร้างคำตอบด้วย Generative AI

DuckDuckGo ประกาศเพิ่มเครื่องมือในเสิร์ช สร้างคำตอบด้วย Generative AI

8 มีนาคม 2023
1   0

DuckDuckGo ประกาศเพิ่มคุณสมบัติ AI สร้างเนื้อหาหรือ Generative AI มีชื่อบริการว่า DuckAssist โดยเป็นส่วนหนึ่งในบริการ Instant Answer ของเสิร์ช DuckDuckGo

DuckAssist จะทำงานเมื่อมีการป้อนคำถามลงไปในเสิร์ช และคำถามนั้นสามารถค้นหาคำตอบจาก Wikipedia ได้ โดย DuckAssist จะใช้ AI ทำหน้าที่เรียบเรียงคำตอบจากข้อมูลในนั้น พร้อมระบุแหล่งข้อมูลต้นทาง ด้วยกระบวนการดังกล่าว DuckDuckGo จึงบอกว่าคำถามที่จะให้คำตอบได้ต้องมีความตรงไปตรงมา ไม่ใช่คำถามเปรียบเทียบ ฉะนั้นการรองรับคำถามจึงยังจำกัดอยู่ตอนนี้ โดยจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในอนาคต

ทั้งนี้บริการ DuckAssist เป็นความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic

ที่มา: Engadget

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/132935]