ข่าวไอที Blognone » EMC เปิดตัว Virtustream Storage Cloud คลาวด์สตอเรจระดับองค์กร เน้นความทนทานข้อมูล

EMC เปิดตัว Virtustream Storage Cloud คลาวด์สตอเรจระดับองค์กร เน้นความทนทานข้อมูล

3 พฤษภาคม 2016
78   0

EMC เปิดตัวบริการ Virtustream Storage Cloud ที่เน้นความน่าเชื่อถือในแง่ความคงทน (durability) ของข้อมูล โดยใช้ API แบบเดียวกับ AWS S3 ทำให้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นเดิมๆ ได้ง่าย

บริการนี้จะมีสองระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐาน (Standard) ที่จะปกป้องข้อมูลอยู่ในเขตเดียวกัน และแบบพิเศษ (Premium) ที่จะสำรองข้อมูลข้ามเขตเพื่อเพิ่มความทนทาน ขณะที่รูปแบบการใช้งานก็มีสองระดับคือ แบบปกติ และแบบใช้งานไม่บ่อย (Infrequently Accessed)

ทาง EMC ระบุว่า Virtustream Storage Cloud จะมีความน่าเชื่อถือในแง่ความทนทานของข้อมูลระดับ 13x9s (99.99999999999%) ขณะที่ AWS S3 อ้างความน่าเชื่อถือระดับ 11x9s (99.999999999%)

ตอนนี้ทาง EMC ยังไม่แจ้งค่าบริการ

ที่มา - EMC

upic.me

[source: https://www.blognone.com/node/80556]