ข่าวไอที TechXcite.com » Event : ไอที ซิตี้ จัดกิจกรรม IT CITY Street On Tour ออกเดินทางไปพบปะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าของร้านไอที ซิตี้และไอที ซิตี้ โมบาย !

Event : ไอที ซิตี้ จัดกิจกรรม IT CITY Street On Tour ออกเดินทางไปพบปะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าของร้านไอที ซิตี้และไอที ซิตี้ โมบาย !

8 กันยายน 2015
11   0

Event : ไอที ซิตี้ จัดกิจกรรม IT CITY Street On Tour ออกเดินทางไปพบปะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าของร้านไอที ซิตี้และไอที ซิตี้ โมบาย !
ไอที ซิตี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดด้วยการจัดกิจกรรม IT CITY Street On Tour เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยกิจกรรม IT CITY Street On Tour จะมีการจัดทีมงานที่มีชื่อกลุ่มว่า “IT CITY Street On Tour”

[source: http://www.techxcite.com/topic/23559.html]