ข่าวไอที Blognone » Facebook ประกาศเพิ่มน้ำหนัก News Feed ข่าวท้องถิ่นของเมืองมากขึ้น มีผลกับผู้ใช้ทั่วโลก

Facebook ประกาศเพิ่มน้ำหนัก News Feed ข่าวท้องถิ่นของเมืองมากขึ้น มีผลกับผู้ใช้ทั่วโลก

26 มีนาคม 2018
41   0

หลังจากที่ Facebook ประกาศปรับ News Feed โดยเพิ่มน้ำหนักการแสดงเนื้อหาข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละเมืองให้มากขึ้น เริ่มที่ในอเมริกาก่อน วันนี้ Facebook ประกาศเพิ่มการแสดงผลข่าวท้องถิ่น มีผลกับผู้ใช้งานทั่วโลก ในทุกภาษาแล้ว

Facebook บอกว่า ผู้ใช้งานจะเห็นข่าวจากสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งตนเองอยู่มากขึ้น รวมทั้งข้อมูลของเมืองอื่นที่น่าจะสนใจ

ในมุมของผู้ผลิตสื่อ Facebook บอกว่า หากสื่อมีเนื้อหาครอบคลุมหลายเมือง Facebook ก็จะให้น้ำหนักกับเมืองที่เนื้อหานั้นครอบคลุมอยู่ มากกว่าเมืองที่อยู่นอกเหนือพื้นที่

ที่มา: Facebook

alt="Facebook"

[source: https://www.blognone.com/node/100984]