sanook » Facebook เตรียมลด Reach โพสต์ ดัก เรียกคนกด Like กด Share รับปี 2018

Facebook เตรียมลด Reach โพสต์ ดัก เรียกคนกด Like กด Share รับปี 2018

19 ธันวาคม 2017
30   0

  สำหรับใครที่ทำเพจอยู่ในตอนนี้จะรู้สึกได้ว่าปัจจุบัน Facebook ก็ได้มีการลดการเข้าถึงของเพจลงเรื่อย ๆ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นผลพวงมาจากผู้ใช้งานที่มากขึ้น

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1440777/]