ข่าวไอที Blognone » G-Able จับมือ Workday ผู้ให้บริการ HR Solution หวังช่วยลดความซับซ้อน และหาคนให้ตรงกับงาน

G-Able จับมือ Workday ผู้ให้บริการ HR Solution หวังช่วยลดความซับซ้อน และหาคนให้ตรงกับงาน

26 มีนาคม 2024
32   0

G-Able จับมือกับ Workday ผู้ให้บริการเทคโนโลยีบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผู้ใช้บริการกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก นำเทคโนโลยีช่วยลดความซับซ้อน และหาคนให้ตรงกับงานมาสู่ตลาดองค์กรในไทย ต่อยอดให้บริการด้านไอทีโซลูชันของ G-Able มีความแข็งแรงและครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย Workday เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทย

ข้อมูลของ Gartner มองว่าตลาด HCM solutions (Human Capital Management) ในไทยจะเติบโต 18% ในช่วงปี 2023-2027 และการรายงานของบริษัทจดทะเบียน (SET100) ในปี 2022 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เผยว่ามีจำนวนพนักงานมากถึง 1,066,605 คน

G-Able เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจึงลงนามข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Workday หวังลดลดความซับซ้อนเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคลใช้ทั้ง AI, Data Analyst และ Machine Learning เข้ามาใช้ภายในองค์กรของประเทศไทยทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ สอดรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้โครงสร้างขององค์กรที่ซับซ้อนอย่างเช่น

  • การประเมินความสามารถของพนักงานในการตอบสนองเป้าหมายของธุรกิจ การสร้างแผนพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ (Reskilling for Future Success)
  • การวัดผลและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบ (Workforce Agility)
  • การเข้าถึงพนักงานภายใต้การทำงานแบบ Remote Work (Employee Engagement)

นอกจากนี้ G-Able ยังหวังลดอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turnover Rate) โดยเพิ่มกระบวนการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Up Skill and Re Skill) เข้ามา

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/138906]