sanook » geohot ลาออกจาก Twitter หลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงเดือน

geohot ลาออกจาก Twitter หลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงเดือน

28 ธันวาคม 2022
6   0

  'จอร์จ ฮอตซ์' (George Hotz หรือ geohot) แฮกเกอร์ PS3 และผู้ทำการ Jailbreak มือถือ IPhone ได้ประกาศลาออกจากการเป็นพนักงานของ Twitter

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571609/]