sanook » Google ก็มา ยอมจ่ายเกือบ 400 ล้านเหรียญ หลังแอบเก็บข้อมูลโลเคชันแม้ผู้ใช้งานปิดแล้ว

Google ก็มา ยอมจ่ายเกือบ 400 ล้านเหรียญ หลังแอบเก็บข้อมูลโลเคชันแม้ผู้ใช้งานปิดแล้ว

16 พฤศจิกายน 2022
1   0

  เมื่อวานนี้มีข่าวว่า Apple ถูกฟ้องกลุ่มกรณีมีการเก็บข้อมูลการใช้งานแม้ว่าผู้ใช้งานจะปิดไว้แล้วก็ตาม ก็ต้องรอกระบวนการทางกฏหมายต่อไป

[source: https://www.sanook.com/hitech/1568937/]