ข่าวไอที MTHAI » Google ประกาศบล็อกโฆษณาทุกตัวบน Chrome หากไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards

Google ประกาศบล็อกโฆษณาทุกตัวบน Chrome หากไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards

22 ธันวาคม 2017
28   0

แม้ Google จะเป็นบริษัทที่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากโฆษณาออนไลน์ แต่พวกเขาก็ต้องการให้ผู้เล่นเว็บผ่าน Chrome Browser รู้สึกพึงพอใจจากการไม่โดยโฆษณาบางประเภทกวนใจขณะเล่นเน็ตด้วย

[source: https://tech.mthai.com/software/80851.html]