sanook » Google วางแผนกระจายฐานการผลิตสมาร์ตโฟนตระกูล Pixel สู่ประเทศอินเดีย

Google วางแผนกระจายฐานการผลิตสมาร์ตโฟนตระกูล Pixel สู่ประเทศอินเดีย

13 กันยายน 2022
2   0

  มีรายงานมาว่า Google กำลังวางแผนจะกระจายฐานการผลิตไลน์อัปสมาร์ตโฟนของบริษัทอย่าง Google Pixel ไปที่ประเทศอินเดีย จากเดิมที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีน

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565117/]