ข่าวไอที Blognone » Google เตรียมบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

Google เตรียมบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

6 ตุลาคม 2014
13   0

แต่ไหนแต่ไรมา Google ก็ได้ว่าจ้าง Security Industry Specialists (เรียกโดยย่อว่า SIS) ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกให้ดูแลเรื่องการจัดกำลังพลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานพื้นที่ของบริษัทเฉกเช่นเดียวกันกับที่บริษัทห้างร้านส่วนใหญ่ทำกัน แต่ล่าสุด Google มีแผนที่จะบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านั้นเข้าเป็นพนักงานของบริษัทเสียเอง

โดยทั่วไปการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย หรืออย่างที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าเป็นงาน outsource นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะถือว่าเป็นพนักงานของบริษัทที่รับจ้างดูแลความปลอดภัยให้แก่สถานที่ (ในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นพนักงานของ SIS) ซึ่งค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านั้นจะได้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยเอง

สิ่งที่ Google กำลังจะทำคือการรับโอนเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ SIS ที่ปฏิบัติงานในเขตบริเวณพื้นที่ของบริษัทให้เข้ามาเป็นพนักงานของ Google เสียเอง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตลอดจนสวัสดิการอื่นๆ แบบเดียวกันกับพนักงานของ Google ที่พวกเขาช่วยดูแลความปลอดภัยให้นั่นเอง โดยการบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าเป็นพนักงานครั้งนี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นพนักงานประจำ และพนักงานแบบลูกจ้างชั่วคราว

ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ประท้วงโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สำนักงานใหญ่ของ Google ใน Mountain View เมื่อช่วงงานประชุมผู้ถือหุ้นของ Google ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา (กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ Apple ก็มีประท้วงด้วยเช่นกัน) ซึ่งผู้ประท้วงได้ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับค่าจ้างน้อยเกินไป เนื่องจาก SIS ใช้การจ้างงานแบบชั่วคราว โดยบางสัปดาห์พวกเขาได้ทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้ค่าจ้างที่ได้รับ (ซึ่งคิดตามจำนวนชั่วโมงทำงาน) ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวต้นทางไม่ได้ระบุว่า Google จะมีนโยบายรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานแห่งอื่นนอกเหนือจากที่ Mountain View เข้าเป็นพนักงานบริษัทด้วยหรือไม่

ที่มา - TechCrunch

Google, Labour

[source: https://www.blognone.com/node/61272]