sanook » Google เตรียมแก้ปัญหาการสแกนใบหน้าติดเมื่อหลับตาใน Pixel 4 ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า 

Google เตรียมแก้ปัญหาการสแกนใบหน้าติดเมื่อหลับตาใน Pixel 4 ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า 

21 ตุลาคม 2019
101   0

  Google เปิดเผยว่าพร้อมแก้ปัญหาเรื่องระบบสแกนใบหน้าใหม่ ไม่ให้เจ้าของที่หลับตาสแกนหน้าติดได้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1487349/]