ข่าวไอที Blognone » Google ให้ดูโบราณสถานที่เสียหายแบบสามมิติได้ที่ Google Arts & Culture

Google ให้ดูโบราณสถานที่เสียหายแบบสามมิติได้ที่ Google Arts & Culture

17 เมษายน 2018
8   0

Google Arts & Culture แอปพลิเคชั่นเพื่องานศิลปะของ Google ร่วมมือกับ CyArk บริษัทสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบสามมิติเน้นเก็บข้อมูลสถานที่ขนาดใหญ่ ทำสถานที่โบราณที่เสียหายไปแล้วในรูปแบบสามมิติ ให้ผู้ใช้ได้ชื่นชม เช่น วัด Ananda Ok Kyaung ในเมียนมาร์ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติในปี 2016, โบราณสถานสมัยอยุธยาของไทย, โบราณสถานในอัฟกานิสถานที่เสียหายจากกลุ่มตอลีบัน เป็นต้น

เทคโนโลยีของ CyArk สามารถจับภาพสถานที่โบราณและแสดงภาพที่ให้รายละเอียดอื่นเช่น พื้นผิวผนัง สี รูปทรงเรขาคณิต โดยใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง เก็บข้อมูลด้วยโดรน เมื่อได้ข้อมูมาก็สร้างโบราณสถานแห่งใหม่รูปแบบดิจิทัลในสภาพก่อนที่จะเกิดความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เก่าไปตามกาลเวลา หรือเสียหายจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ผู้ใช้งานแอป Google Arts & Culture สามารถสำรวจสถานที่โบราณ 25 แห่งใน 18 ประเทศได้แล้ว สำรวจทุกซอกทุกมุมได้เพราะแอปมีฟีเจอร์ Google Poly 3D สำหรับนักโบราณคดี หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปโหลดข้อมูลได้ที่ CyArk Open Heritage Program

No DescriptionNo Description

ที่มา - Google Blog

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/101555]