ข่าวไอที DailyGizmo » Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ สำหรับผู้ใช้บนระบบ Android เปลี่ยนไอคอนนำทางเป็นรถยนต์ได้แล้ว

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ สำหรับผู้ใช้บนระบบ Android เปลี่ยนไอคอนนำทางเป็นรถยนต์ได้แล้ว

15 ตุลาคม 2020
43   0

Google Maps เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ สำหรับผู้ใช้บนระบบ Android เปลี่ยนไอคอนนำทางเป็นรถยนต์ได้แล้วนะ

 

หลายคนเลยที่เวลาเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย มักพึ่งพาแอปพลิเคชั่นในการนำทางอย่าง Google Maps ซึ่ง ทาง Google Maps เขาก็อัพเดตพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้น่าใช้มากขึ้น  ซึ่งทาง Google Maps ก็ได้เพิ่มฟีเจอร์การเปลี่ยนไอคอนนำทางจากลูกศรธรรมดาๆ ให้เป็นไอคอนรูปยานพาหนะเก๋ๆให้กับผู้ใช้งาน แต่ทั้งนี้เปิดให้ใช้เฉพาะระบบ IOS เท่านั้น ทำเอาสาวก Android แอบน้อยใจไปตามๆกัน แต่วันนี้ผู้ใช้งานในระบบ Android คงไม่ต้องน้อยใจอีกต่อไป เพราะทาง Google Maps เขาแอบเพิ่มฟีเจอร์นี้แบบเงียบๆให้แล้วแบบจ้า

 

[source: https://www.dailygizmo.tv/2020/10/15/google-map-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=google-map-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588-%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3]