sanook » Google Pixel Buds จะมีการเพิ่มฟีเจอร์และสีใหม่เปิดตัวพร้อมกัน เดือนสิงหาคม นี้

Google Pixel Buds จะมีการเพิ่มฟีเจอร์และสีใหม่เปิดตัวพร้อมกัน เดือนสิงหาคม นี้

15 กรกฎาคม 2020
33   0

  Google กำลังจะอัปเดตและเพิ่มสีใหม่ให้กับ Pixel Buds ภายในเดิอนสิงหาคมที่จะถึงนี้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1505865/]