sanook » [How To] วิธีปิด Always On Display บน iPhone 14 Pro หากคุณไม่ต้องการ

[How To] วิธีปิด Always On Display บน iPhone 14 Pro หากคุณไม่ต้องการ

17 กันยายน 2022
1   0

  ใครที่รำคาญการแสดงผลตลอดเวลาของ Always On Display ใน iPhone 14 Pro จะปิดได้อย่างไร

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565397/]