sanook » [How To] เตรียมความพร้อมก่อนนำมือถือไปลุยน้ำช่วงสงกรานต์ให้ปลอดภัยและไม่พัง

[How To] เตรียมความพร้อมก่อนนำมือถือไปลุยน้ำช่วงสงกรานต์ให้ปลอดภัยและไม่พัง

12 เมษายน 2023
8   0

  มาเตรียมความพร้อมก่อนน้ำมือถือไปเล่นน้ำช่วงสงกรานต์กันว่าต้องมีอะไรบ้าง

[source: https://www.sanook.com/hitech/1577731/]