sanook » [How To] แนะวิธีลงทะเบียนและใช้ G Pay เข้ามือถือคุณได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

[How To] แนะวิธีลงทะเบียนและใช้ G Pay เข้ามือถือคุณได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

15 พฤศจิกายน 2022
1   0

  วันนี้ G Pay บริการจ่ายเงินแบบแตะจ่ายสามารถใช้งานได้แล้วอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ววันนี้ ว่าแต่ใช้งานอย่างไรและมีเรื่องไหนที่คุณต้องรดูบ้างมาดูกัน

[source: https://www.sanook.com/hitech/1568865/]