sanook » HP จะปลดพนักงาน 6,000 คน ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้

HP จะปลดพนักงาน 6,000 คน ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้

25 พฤศจิกายน 2022
7   0

  HP บริษัทผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ เป็นบริษัทเทคโนโลยีล่าสุดที่เตรียมปลดพนักงาน โดยมีแผนจะปลดพนักงานมากถึง 6,000 คน ในอีก 3 ปี ข้างหน้านี้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1569565/]