sanook » HUAWEI ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะแยกทางกับ Leica

HUAWEI ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าจะแยกทางกับ Leica

19 พฤศจิกายน 2020
84   0

  Huawei ออกมาปฏิเสธต่อข่าวลือเกี่ยวกับการแยกทางกับ Leica ว่า "เป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอน"

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516513/]