sanook » HUAWEI ร้องศาลปกครองสู้ไม่ถอยเหตุถูกแบนร่วมเครือข่าย 5G ในสวีเดน

HUAWEI ร้องศาลปกครองสู้ไม่ถอยเหตุถูกแบนร่วมเครือข่าย 5G ในสวีเดน

9 พฤศจิกายน 2020
70   0

   องค์การไปรษณีย์และโทรคมนาคมของสวีเดน (PTS) เปิดเผยว่า Huawei ได้ยื่นร้องศาลปกครองของสตอกโฮล์มเพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่สวีเดนได้กีดกันเอา Huawei ออกจากเครือข่าย 5G

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515641/]