ข่าวไอที Blognone » Instagram กลับมาเปิดใช้งานใส่รูป GIF ใน Stories แล้ว หลัง Giphy แก้ไขบั๊กแสดงภาพเหยียดสีผิว

Instagram กลับมาเปิดใช้งานใส่รูป GIF ใน Stories แล้ว หลัง Giphy แก้ไขบั๊กแสดงภาพเหยียดสีผิว

29 มีนาคม 2018
1   0

ผู้ใช้ Instagram Stories อาจพบปัญหาช่วงที่ผ่านมาว่าไม่สามารถใส่รูป GIF ได้ตามปกติ อันเนื่องมาจาก Instagram ได้ตัดการเชื่อมต่อกับ Giphy แพลตฟอร์มรวมรูป GIF จากปัญหาพบรูปที่ล้อเลียนและเหยียดสีผิว โดยล่าสุด Instagram ได้กลับมาเปิดการใช้งาน GIF ผ่าน Giphy อีกครั้งแล้ว

ตัวแทนของ Instagram บอกว่า หลังจากได้ติดต่อกับ Giphy เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงการทำงานหลังบ้าน เพื่อที่จะไม่มีรูปเหยียดสีผิวแสดงผลใน Instagram อีก ก็ได้กลับมาเปิดการใช้งาน GIF อีกครั้ง

Giphy บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากบั๊กในตัวกรองเนื้อหา ซึ่งเบื้องต้น Giphy ได้ลบภาพดังกล่าวออกไป และแก้ไขบั๊กตัวกรองนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: TechCrunch

alt="Instagram"

[source: https://www.blognone.com/node/101092]