sanook » iPhone 13 มีปัญหาจอชมพู ใช้ไม่ได้ Apple บอกว่ามันเป็นบั๊กจากซอฟต์แวร์

iPhone 13 มีปัญหาจอชมพู ใช้ไม่ได้ Apple บอกว่ามันเป็นบั๊กจากซอฟต์แวร์

25 มกราคม 2022
5   0

  หลังจากผ่านไปประมาณ 3 เดือน แอปเปิ้ล (Apple) ได้ออกมายืนยันบน Weibo โซเชียลมีเดียสัญชาติจีนว่า ปัญหาดังกล่าวนั้น ไม่เกีี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด แต่เป็นบั๊กที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์

[source: https://www.sanook.com/hitech/1550225/]