ITMODish » Isola Group เปิดตัว Tachyon-100G

Isola Group เปิดตัว Tachyon-100G

27 มิถุนายน 2014
17   0

ไอโซลา เปิดตัว Tachyon-100G ผลิตภัณฑ์ลามิเนตและพรีเพรกสำหรับส่งสัญญาณอีเทอร์เน็ตความเร็ว 100 Gigabit

ผลิตภัณฑ์ลามิเนตและพรีเพรก Tachyon(R)-100G ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดค่าการลดทอนของสัญญาณบนแผงวงจร line card แบบดิจิตอลความเร็วสูงและ backplane

ไอโซลา กรุ๊ป เอส.เอ.อาร์.แอล. (Isola Group S.a.r.l.) ผู้นำด้านการผลิตแผ่นลามิเนตเคลือบทองแดงและไดอิเล็กทริก พรีเพรก ที่ใช้ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (พีซีบี) แบบหลายชั้นที่มีความทันสมัย ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลามิเนตและพรีเพรก Tachyon-100G ซึ่งช่วยให้แผงวงจร line card สามารถส่งสัญญาณอีเทอร์เน็ตความเร็ว 100 Gigabit (100GbE)

ได้ด้วยอัตราการส่งผ่านข้อมูลเกิน 25 Gb/s ต่อหนึ่งแชนแนล ทั้งนี้ Tachyon-100G มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนอย่าง Tachyon(R) แต่ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (CTE) ของแกน Z บน Tachyon-100G มีค่าต่ำกว่าบน Tachyon กว่า 30% ทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าในการนำไปใช้ผลิตแผงวงจร line card แบบ high-layer count, 0.8 mm ที่มีชั้นทองแดงหนัก 2 ออนซ์ภายใน

ความต้องการฟีเจอร์ที่เพียบพร้อมและความรวดเร็วในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ทีวีความละเอียดสูง การประชุมทางไกลแบบเห็นภาพ วิดีโอออนดีมานด์ และการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการอีเทอร์เน็ตความเร็ว 100GbE ภายในองค์กร ศูนย์ข้อมูล และผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลก ไอโซลาได้เริ่มทำการทดสอบขั้นอัลฟากับผลิตภัณฑ์ Tachyon-100G โดยนำไปใช้กับ signal integrity (SI) test vehicle และ thermal reliability test vehicle (TV) ที่ผลิตขึ้นตามสั่ง

ตัวอย่างเช่น บน IBM SPP SI TV ซึ่งผลิตโดยบริษัท Gold Circuits Electronics (GCE) ผลการวัดค่าการลดทอนของสัญญาณอยู่ที่ระดับ 0.621 dB/in. (0.245 dB/cm) และ 0.464 dB/in. (0.183 dB/cm) ที่ความเร็ว 12 GHz บน S3 (high-resin content) และ S6 (low-resin content) stripline โดยผลลัพธ์ของ S3 และ S6 นั้น ดีกว่า Megtron 6 with HVLP copper ของพานาโซนิค 37% และ 43% ตามลำดับ ขณะที่ค่าตัวประกอบการสูญเสีย (Df) อยู่ที่ 0.0045 ทั้ง S3 และ S6 ซึ่งถือว่าดีที่สุดในบรรดา SPP SI TV และดีกว่า Megtron 6 ถึง 72% และ 92% ตามลำดับ นอกจากนี้ Tachyon-100G ยังแสดงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ใน TV ที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่า pitch capabilities ขั้นต่ำในการประกอบพีซีบีแบบปลอดสารตะกั่ว โดยผ่านการทดสอบ 6X thermal stress (TS) ที่อุณหภูมิ 288 องศาเซลเซียส และ 6X reflow ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส บนแผงวงจรแบบ 24 ชั้น ซึ่งมีชั้นทองแดงหนัก 2 ออนซ์ 4 ชั้นภายใน รวมถึง 0.8 mm pitch BGAs และ 0.5 mm pitch thermal vias

ไมเคิล กริฟฟิน ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของบริษัท Gold Circuit Electronics (GCE) กล่าวว่า “Tachyon-100G จะตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างตรงจุด ปัจจุบันบริษัท OEM ส่วนใหญ่ต่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า MEG 6 ราว 25-30% เพราะ MEG 6 อาจไม่สามารถรองรับการใช้งานดิจิตอลความเร็วสูงในอนาคตได้อีกต่อไป นอกจากนี้ Tachyon-100G ยังมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่เหนือกว่า ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตพีซีบีได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

นอกจากนี้ ไอโซลายังประกาศความสำเร็จในการทดสอบขั้นเบต้ากับผลิตภัณฑ์ Tachyon ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อ backplane แบบดิจิตอลความเร็วสูงที่มีอัตราการส่งผ่านข้อมูลสูงกว่า 25 Gb/s โดยการสร้าง SI และ thermal TV มากมายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อใช้ Tachyon

ข้อมูลสำคัญจากการทดสอบภาคสนามผลิตภัณฑ์ Tachyon

1. Tachyon ประสบความสำเร็จในการนำไปใช้สร้าง backplane แบบ homogenous และ hybrid high-layer count มากมาย ได้แก่

a. backplane แบบ 36-layer 24″ X 36″ x 0.300″ ที่ผ่านการทดสอบ 6X TS ที่อุณหภูมิ 288 องศาเซลเซียส และ 6X reflow ที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส

b. 36-layer 18+18 sequential laminated backplane

c. 28-layer 16″x18″ x 0.300″ backplane

d. 34-layer 24″ x 21″ x 0.280″ hybrid backplane with four 4/4 oz. copper cores of 370HR.

e. 36-layer 24″ X 28″ 0.247″ backplane with four 3/3 oz. copper cores

2. Tachyon ประสบความสำเร็จในการใช้กับ signal integrity TV จำนวนหนึ่ง ได้แก่

a. Speeding Edge 16-layer TV – Tachyon มีค่าการลดทอนของสัญญาณ 0.849 dB/in. ที่ความเร็ว 16 GHz บน 0.004″ wide line และ 8″ long line นับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า Megtron 6 with HVLP copper ของพานาโซนิคถึง 35% บน TV เดียวกัน

b. Storage OEM’s internal serpentine SI TV – Tachyon มีค่าการลดทอนของสัญญาณ 0.621 dB/in. ที่ความเร็ว 12.5 GHz บน 20″ line นับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า Megtron 6 with HVLP copper ของพานาโซนิคถึง 26% บน TV เดียวกัน

c. Infrastructure OEM – Tachyon มีค่าการลดทอนของสัญญาณ 0.605 dB/in. ที่ความเร็ว 12.5 GHz บน 0.005″ wide line และ 20″ long

d. SET2DIL – Tachyon มีค่าการลดทอนของสัญญาณ 0.27dB/in ที่ความเร็ว 4 GHz บน 0.0065″ wide line

ผลิตภัณฑ์ลามิเนตและพรีเพรก Tachyon และ Tachyon-100G มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่โดดเด่น (Dk ระดับ 3.0 และมีเสถียรภาพเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส ถึง +125 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วสูงสุด 40 GHz และ Df ต่ำเป็นพิเศษที่ 0.002) จึงเหมาะที่จะนำไปใช้กับงานออกแบบรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องใช้ backplane และ daughter card ที่มีอัตราการส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วกว่าเดิม โดยผลิตภัณฑ์ Tachyon และ Tachyon-100G ใช้ spread glass และทองแดงแรงต่ำ VLP-2 (ทองแดงที่มีฟอยล์ทองแดงผิวขรุขระ 2 um Rz) เพื่อลดการบิดเบือนของพีซีบี เพิ่มเวลา rise time ของสัญญาณ รวมทั้งลดความผันผวนของสัญญาณและการรบกวนกันระหว่างสัญลักษณ์ (ISI)

Tachyon และ Tachyon-100G มีจำหน่ายในรูปแบบของลามิเนตและพรีเพรกที่มีความหนาตามปกติและมีขนาดมาตรฐาน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบงานดิจิตอลความเร็วสูง Tachyon และ Tachyon-100G เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในตระกูล UL เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ I-Tera(R) MT และใช้มาตรฐานการผลิตพีซีบีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นยังมี curing cycle 70 นาที ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ทำให้นำไปใช้เป็นคอร์หรือพรีเพกในงานออกแบบ hybrid FR-4 ได้

ทารัน อัมลา รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของไอโซลา กล่าวว่า “อุตสาหกรรมต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบ PTFE และการประมวลผลแบบ FR-4 มาสักระยะหนึ่งแล้ว ผลิตภัณฑ์ Tachyon-100G มีประสิทธิภาพของไดอิเล็กทริกเทียบเท่ากับ PTFE นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพด้านความร้อนดีกว่าผลิตภัณฑ์เรซินคุณภาพสูงส่วนใหญ่ และมีประสิทธิภาพการประมวลผลเหมือนกับผลิตภัณฑ์ FR-4 ที่ได้มาตรฐาน ด้าน lamination cycle ของ Tachyon-100G ก็ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 50% นอกจากนี้ Tachyon-100G ไม่จำเป็นต้องใช้พลาสม่า จึงมี throughput และ cycle time ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของลงได้อย่างมาก”

เฟรด ฮิคแมน กรรมการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ดิจิตอลความเร็วสูงของไอโซลา กล่าวเสริมว่า

เราเชื่อมั่นว่า Tachyon-100G จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็ว 100GbE

Features
• High Thermal Performance

 • Tg: 200°C (DSC)
 • Td: 380°C (TGA @ 5% wt loss)
 • Low CTE in the Z-axis – 2.5% (50-260°C)
 • • T260: >60 minutes
  • T288: >60 minutes
  • T300: >20 minutes
  • RoHS Compliant
  • Electrical Properties

 • Dk: 3.02
 • Df: 0.0021
 • Typical electrical properties over a broad frequency and temperature range per IPC-TM-650-2.5.5.5
 • • Core Material Standard Availability

 • Thickness: 0.002″ to 0.018″ (0.6 mm to 0.05 mm)
 • Available in full size sheet or panel form
 • • Prepreg Standard Availability

 • Roll or panel form
 • Tooling of prepreg panels available
 • • Copper Foil Type Standard Availability

 • VLP-2 (2 micron)
 • Standard HTE Grade 3 available upon request
 • RTF (Reverse Treat Foil) available upon request
 • • Copper Weights

 • ½, 1 and 2 oz (18, 38 and 70 µm) available
 • Heavier copper available upon request
 • Thinner copper foil available upon request
 • • Glass Fabric Standard Availability

 • Square weave glass fabric
 • Spread glass fabric
 • • Industry Approvals

 • UL 94 V-0
 • UL Qualified – 130 MOT mechanical, electrical
 • 0.8 mm -120

 • Non-ANSI  IPC-4103 /17
 • The post Isola Group เปิดตัว Tachyon-100G appeared first on ข่าวไอที ไอทีอัพเดท สมาร์ทโฟน ข่าว it ของคนทันสมัย.

  [source: http://www.itmodish.com/isola-tachyon-100g/]