sanook » Lenovo เผยโปสเตอร์วันเปิดตัวของ Moto 360 II ทำตลาด Smart Watch ลุกเป็นไฟ

Lenovo เผยโปสเตอร์วันเปิดตัวของ Moto 360 II ทำตลาด Smart Watch ลุกเป็นไฟ

2 กันยายน 2015
27   0

   Lenovo พร้อมเปิดศึกด้วย Moto 360II รุ่นล่าสุด ในวันที่ 8 กันยายน คาดมาพร้อมกัน 2 ขนาด

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398651/lenovo-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-moto-360-ii-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-smart-watch-%E0%B8%A5/]