ข่าวไอที Blognone » Linux Foundation ตั้ง High Performance Software Foundation (HPSF) พัฒนาซอฟต์แวร์ HPC

Linux Foundation ตั้ง High Performance Software Foundation (HPSF) พัฒนาซอฟต์แวร์ HPC

20 พฤษภาคม 2024
18   0

Linux Foundation ประกาศตั้งองค์กรลูกชื่อ High Performance Software Foundation (HPSF) ขึ้นมาเพื่อรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง high performance computing (HPC) เข้าด้วยกัน ลักษณะเดียวกับ Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ที่กลายเป็นสังกัดของซอฟต์แวร์สำหรับคลาวด์จำนวนมาก

ซอฟต์แวร์ชุดแรกที่จะเข้ามาอยู่สังกัด HPSF ได้แก่

  • Spack: the HPC package manager.
  • Kokkos: a performance-portable programming model for writing modern C++ applications in a hardware-agnostic way.
  • Viskores (formerly VTK-m): a toolkit of scientific visualization algorithms for accelerator architectures.
  • HPCToolkit: performance measurement and analysis tools for computers ranging from desktop systems to GPU-accelerated supercomputers.
  • Apptainer: Formerly known as Singularity, Apptainer is a Linux Foundation project providing a high performance, full featured HPC and computing optimized container subsystem.
  • E4S: a curated, hardened distribution of scientific software packages.

องค์กรที่ร่วมก่อตั้ง HPSF และยกซอฟต์แวร์ของตนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วย มีทั้งภาคเอกชน เช่น AWS, AMD, HPE, Intel, NVIDIA หน่วยงานวิจัย เช่น Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Sandia National Laboratories (SNL), Argonne National Laboratory (ANL), Intel, Kitware, Los Alamos National Laboratory (LANL), Oak Ridge National Laboratory (ORNL) และสถาบันการศึกษา เช่น University of Maryland, University of Oregon, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)

ที่มา - Linux Foundation

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/139844]