sanook » MacBook Air และ MacBook Pro ยังคงได้กล้องหน้าความละเอียด 720p แต่ภาพออกมาจะดีขึ้นเพราะชิป M1

MacBook Air และ MacBook Pro ยังคงได้กล้องหน้าความละเอียด 720p แต่ภาพออกมาจะดีขึ้นเพราะชิป M1

11 พฤศจิกายน 2020
126   0

  สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่ได้เปลี่ยนคือเรื่องของกล้องในตัว MacBook Air และ MacBook Pro รุ่นใหม่ยังคงได้ความละเอียด 720P แต่ข่าวดีคือ เรื่องของคมชัด Apple มีการปรับปรุงด้วยการเพิ่มการทำงานของ Macine Learning ในชิป M1

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515925/]