thumbsup » MCFIVA เดินหน้าหลักสูตรสำหรับนักการตลาดวัดคุณภาพระดับโลก

MCFIVA เดินหน้าหลักสูตรสำหรับนักการตลาดวัดคุณภาพระดับโลก

11 กรกฎาคม 2018
54   0

ก่อนหน้านี้ บนเวทีงานสัมมนาของ Group M เคยประกาศว่าจะมีการจัดสอบเพื่อวัดระดับวัดคุณภาพความสามารถของนักการตลาดไทย รวมทั้งดึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักการตลาดชั้นนำระดับโลกได้

และคนที่รับไม้ต่อในการเปิดระบบแบบทดสอบวัดระดับความสามารถด้านดิจิทัล อย่าง MCFIVA ก็เดินหน้านำหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับเป็นรายแรกในไทยที่ได้ลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น

รัชชต เศรษฐ์วรเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคฟิว่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้นำ  SMARTKEN “แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัลเข้ามาให้บริการในประเทศ่ไทย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (Global Standard) และมีการใช้อยู่ในหลาย ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี  สามารถวัดทักษะด้านดิจิทัลและการเขียนโปรแกรม หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งระบบ Android, iOS, Unity, Swift และระบบอื่น ที่กำลังพัฒนาในอนาคต

รูปแบบระบบ

SMARTKEN คือ แบบทดสอบวัดทักษะความสามารถด้านดิจิทัล ที่เอื้ออำนวยความสะดวก โดยผู้สอบสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเลือกวันเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสะดวก ประกอบด้วยชุดแบบทดสอบทั้งสิ้นกว่า 5,000 ชุด ทำให้ผู้สอบไม่สามารถคาดเดาคำถามได้ พร้อมระบบจับเวลาในการทำแบบทดสอบอย่างเคร่งครัด

โดยผู้สอบมีเวลา 2 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ 200 ข้อ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหน ก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านดิจิทัล หรือทักษะด้านการเขียนโปรแกรมได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานยุคปัจจุบัน  ที่สำคัญที่สุดแบบทดสอบดังกล่าว สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้สอบ ในทักษะแต่ละด้านได้จากผลคะแนนที่ออกมา

การวิเคราะห์และประเมินผลแบบ Real Time โดยการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจแบบทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์จำนวน 200 ข้อ จะถูกประเมินออกมาเป็นทักษะทั้งหมด 7 ด้าน คือ

  • ทักษะการเรียกใช้โปรแกรม Application Programming Interface (API)
  • ทักษะการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม (DEBUG)
  • ทักษะการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (SERVER)
  • ทักษะการออกแบบ UX/UI
  • ทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (DEV LANGUAGE)
  • ทักษะการใช้งานแอพพลิเคชั่น (APP RULES)
  • ทักษะด้านอุปกรณ์ต่าง ของคอมพิวเตอร์ (HARDWARE)

สำหรับเครื่องมือชี้วัดมาตรฐานทักษะนั้น จะช่วยให้องค์กรธุรกิจหรือแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) สามารถเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) ด้านไอที เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และตอบโจทย์การตลาดอัจฉริยะให้กับองค์กรต่าง   ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 
Source: thumbsup

The post MCFIVA เดินหน้าหลักสูตรสำหรับนักการตลาดวัดคุณภาพระดับโลก appeared first on thumbsup.

[source: https://thumbsup.in.th/2018/07/mcfiva-course-marketer/]