sanook » Microsoft ปรับปรุง Skype เพื่อให้สมาร์ทโฟนราคาถูกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

Microsoft ปรับปรุง Skype เพื่อให้สมาร์ทโฟนราคาถูกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

5 มีนาคม 2018
34   0