Mind the Gap! (1)

24 พฤษภาคม 2016
381   0

คุณผู้อ่านที่เคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนหรือที่ประเทศอังกฤษเรียกกันว่า ทู้ป (Tube) คงพอคุ้นหูกับประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า “Mind the Gap” กันบ้างนะครับ

[source: http://www.dailynews.co.th/it/399775]