sanook » Moodbeam สายรัดข้อมือที่จะทำให้เจ้านายคุณรู้ว่า “ฉัน(ไม่)แฮปปี้กับงานนะ”

Moodbeam สายรัดข้อมือที่จะทำให้เจ้านายคุณรู้ว่า “ฉัน(ไม่)แฮปปี้กับงานนะ”

24 มกราคม 2021
75   0

  หลาย ๆ คนคงรู้สึกเบื่อและเหนื่อยกับการทำงานในสถานการณ์ covid-19 เพราะนอกจากจะต้องระวังเชื้อไวรัสแล้ว ยังต้องเครียดกับงานที่ต้องทำหนักขึ้น

[source: https://www.sanook.com/hitech/1520913/]