ข่าวไอที Blognone » Mozilla ออกรายงานปุ่ม not interested, dislike บน YouTube แทบไม่ได้ช่วยคัดกรองการแนะนำวิดีโอเลย

Mozilla ออกรายงานปุ่ม not interested, dislike บน YouTube แทบไม่ได้ช่วยคัดกรองการแนะนำวิดีโอเลย

20 กันยายน 2022
1   0

Mozilla ได้เก็บข้อมูลการแนะนำวิดีโอของ YouTube จากกลุ่มผู้ใช้จำนวน 20,000 ราย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการคัดกรองเนื้อหาเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “dislike” “not interested” “stop recommending channel” และ “remove from watch history” โดยการใช้ RegretsReporter ซึ่งเป็นบราวเซอร์ของบริษัทที่เมื่อผู้ใช้กดปุ่มดังกล่าวบน YouTube จะแสดงผลมาที่ Mozilla ด้วย รวมถึงใช้การจับคู่วิดีโอที่ผู้ใช้กดให้หยุดแนะนำและวิดีโอที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่ YouTube ยังคงแนะนำอยู่ ซึ่ง Mozilla ศึกษาวิดีโอที่ YouTube แนะนำกว่า 500 ล้านวิดีโอ

ผลการทดลองพบว่าปุ่ม “dislike” และ “not interested” ช่วยป้องกันการแนะนำวิดีโอ 12% และ 11% ตามลำดับ ส่วน “don’t recommend channel” และ ”remove from history” ป้องกันการแนะนำวิดีโอ 43% และ 29% ตามลำดับ ซึ่งนักวิจัยพบว่าเครื่องมือดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันการแนะนำวิดีโอที่ผู้ใช้ไม่ต้องการชม

ฝั่ง YouTube โต้ตอบว่า Mozilla ไม่เข้าใจวิธีการที่ระบบทำงาน กล่าวคือ YouTube ไม่ได้ต้องการกำจัดเนื้อหาในหัวข้อที่ผู้ใช้ไม่สนใจออกทั้งหมดอยู่แล้วเพราะจะส่งผลเสียต่อตัวผู้ใช้เอง นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าปุ่ม “not interested” มีผลเพียงแค่นำวิดีโอนั้น ๆ ออกส่วน “don’t recommend channel” ป้องกันไม่ให้อัลกอริธึมแนะนำช่องนั้นอีกในอนาคต ไม่ได้หยุดการแนะนำเนื้อหาในเรื่องนั้นหรือจากช่องนั้น ๆ ทั้งหมด

ทั้งนี้ Mozilla คาดว่า YouTube พยายามหาสมดุลระหว่างการนำเสนอเนื้อหาที่เพิ่มยอด engagement ของผู้ใช้และเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ

สามารถดูรายละเอียดการศึกษาฉบับเต็มได้ที่ Mozilla

ที่มา: The Verge

[source: https://www.blognone.com/node/130508]