ข่าวไอที Blognone » NASA ร่วมมือ DARPA เริ่มวิจัยจรวดพลังนิวเคลียร์ลดระยะเวลาไปดาวอังคาร อาจยิงทดสอบปี 2027

NASA ร่วมมือ DARPA เริ่มวิจัยจรวดพลังนิวเคลียร์ลดระยะเวลาไปดาวอังคาร อาจยิงทดสอบปี 2027

24 มกราคม 2023
6   0

NASA ประกาศความร่วมมือกับ DARPA หน่วยงานให้ทุนวิจัยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์จรวดพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสร้างจรวดความเร็วสูง สามารถเดินทางไปยังดาวอังคารได้ภายในเวลาไม่นาน และเปิดทางให้มนุษย์เดินทางไปดาวอังคารได้ในที่สุด

เครื่องยนต์พลังความร้อนนิวเคลียร์ (nuclear thermal) อาศัยความร้อนจากเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชั่นมาทำความร้อนให้กับของเหลวให้ขยายตัวและพ่นออกไปจากจรวดด้วยความเร็วสูงเพื่อผลักดันยานไปข้างหน้า แรงขับจากเครื่องยนต์แบบนี้สูงกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงปกติสูงสุดสามเท่าตัว และ NASA เองเคยพยายามพัฒนาเครื่องยนต์แบบนี้ในโครงการ NASA’s Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application and Rover ตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วแต่ล้มเลิกไป

โครงการนี้เน้นการสร้างจรวดขึ้นมาสาธิตความเป็นไปได้ในการสร้างจรวดเป็นหลัก หากโครงการสำเร็จก็อาจจะมีการยิงตรวดสาธิตในปี 2027 ขณะเดียวกัน NASA ก็มีโครงการวิจัยอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน เช่น งานวิจัยร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับใช้งานในฐานบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร หรือการสร้างเครื่องยนต์นิวเคลียร์ให้ความร้อนสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจรวดรุ่นต่อไป

ที่มา - NASA

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/132370]