ข่าวไอที Blognone » NASA เตรียมสาธิตระบบติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีอวกาศกับภาคพื้น โดยใช้เลเซอร์

NASA เตรียมสาธิตระบบติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีอวกาศกับภาคพื้น โดยใช้เลเซอร์

30 สิงหาคม 2023
14   0

NASA รายงานโครงการสาธิตระบบติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีบริหารจัดการอวกาศภาคพื้น กับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โดยใช้เลเซอร์เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล ซึ่ง NASA จะจัดส่งตัวส่งสัญญาณ ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ไปกับภารกิจขนส่งเสบียง CRS-29 ที่กำหนดปล่อยจรวดในเดือนตุลาคม

เมื่อ ISS ได้รับ ILLUMA-T เพื่อนำไปติดตั้งกับสถานีอวกาศ อุปกรณ์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมรีเลย์ LCRD ที่ส่งไปก่อนแล้วในปี 2021 ทำให้ครบเส้นทางสำหรับการติดต่อสื่อสารสองทาง ระหว่าง ISS และสถานีภาคพื้น

ข้อดีของการใช้เลเซอร์ ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราที่ดีขึ้น โดยประเมินว่าอัตราสูงสุดอยู่ที่ 1.2Gbps รองรับข้อความละเอียดสูงทั้งภาพและวิดีโอ ทำให้การทำงานปฏิบัติภารกิจระหว่าง ISS และภาคพื้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทดสอบแล้ว NASA จะทดลองใช้งานในเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อต่อยอดนำไปใช้งานสำหรับการสื่อสารกับพื้นที่อื่น เช่น ดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือในอวกาศห้วงลึก

ที่มา: NASA

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/135516]