thumbsup » [NEWS] Meta เปลี่ยนชื่อระบบชำระเงินเป็น Meta Pay

[NEWS] Meta เปลี่ยนชื่อระบบชำระเงินเป็น Meta Pay

25 ตุลาคม 2022
4   0

Meta ได้เปลี่ยนชื่อบริการระบบชำระเงินจาก Facebook Pay เป็น Meta Pay ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวระบบชำระเงิน Meta Pay และได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการดังกล่าวในอีก 200 ประเทศเพิ่มเติม สิ่งสำคัญที่มาพร้อมกับการอัพเดทในครั้งนี้

สำหรับผู้ใช้งานชาวไทย จะเริ่มเห็นชื่อ Meta Pay นี้ บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเครือของ Meta เมื่อซื้อสินค้าผ่าน Messenger การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ชาวไทยซื้อไอเท็มในเกมบน Facebook ด้วย

การเปลี่ยนชื่อระบบชำระเงินเป็น Meta Pay ครั้งนี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เท่านั้น ฟีเจอร์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันและประสบการณ์ของผู้ใช้จะยังคงถูกรักษาไว้เช่นเดิม ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เท่านั้น

การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของ Meta ในปีที่ผ่านมา สนับสนุนความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการช่วยสร้างวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการเชื่อมต่อผ่านโซเชียลมีเดีย นั่นคือเมตาเวิร์ส การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บริการระบบชำระเงินมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ดังกล่าวมากขึ้น

Meta Pay จะยังคงเป็นช่องทางที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับการซื้อสินค้า บริจาค และโอนเงิน ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Meta เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Meta Pay และวิธีการในการติดตั้งฟีเจอร์ดังกล่าวได้ที่ https://about.fb.com/news/2022/06/introducing-meta-pay/

The post [NEWS] Meta เปลี่ยนชื่อระบบชำระเงินเป็น Meta Pay appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/news-meta-pay?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=news-meta-pay]