ข่าวไอที Blognone » Nintendo ซื้อกิจการ Shiver Entertainment บริษัทที่พอร์ต Hogwarts Legacy ลง Switch

Nintendo ซื้อกิจการ Shiver Entertainment บริษัทที่พอร์ต Hogwarts Legacy ลง Switch

21 พฤษภาคม 2024
32   0

นินเทนโดประกาศซื้อกิจการ Shiver Entertainment ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมาคือการพอร์ตเกมลง Nintendo Switch เช่น Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1 และอื่น ๆ

ดีลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยมูลค่า โดยบอกว่าไม่เยอะอย่างมีนัยยะสำคัญต่อค่าใช้จ่ายและผลประกอบการของบริษัท ซึ่งนินเทนโดซื้อหุ้นทั้งหมดของ Shiver จาก Embracer Group เจ้าของปัจจุบัน หลังดีลเสร็จสิ้น Shiver จะมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของนินเทนโด

นินเทนโดบอกว่าการซื้อกิจการนี้ ทำให้บริษัทมีทรัพยากรสำหรับงานพอร์ตและพัฒนาเกมมากขึ้น

ที่มา: นินเทนโด (pdf)

[source: https://www.blognone.com/node/139869]