sanook » Nokia มาเงียบๆ แต่ไม่เรียบนะ กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดใน MWC 2018

Nokia มาเงียบๆ แต่ไม่เรียบนะ กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดใน MWC 2018

5 มีนาคม 2018
30   0