ข่าวไอที MTHAI » NOSTRA Map จัดทำแผนที่พิเศษ 114 จุด ถวายดอกไม้จันทน์ ในกรุงเทพและปริมณฑล

NOSTRA Map จัดทำแผนที่พิเศษ 114 จุด ถวายดอกไม้จันทน์ ในกรุงเทพและปริมณฑล

12 ตุลาคม 2017
94   0

NOSTRA Map จัดทำข้อมูลแผนที่พิเศษประกอบด้วย 114 จุด ถวายดอกไม้จันทน์ ในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

[source: https://tech.mthai.com/it-news/77864.html]