sanook » Notebook Windows 10 ARM จาก HP ได้รับอุนมัติจาก FCC คาดว่าพร้อมเปิดตัวจริงเร็วๆ นี้

Notebook Windows 10 ARM จาก HP ได้รับอุนมัติจาก FCC คาดว่าพร้อมเปิดตัวจริงเร็วๆ นี้

27 ธันวาคม 2017
16   0