sanook » วันพลัส ประเทศไทยส่ง “One Plus 6” สีแดงสุดสวย พร้อมขายในประเทศไทยแล้ว

วันพลัส ประเทศไทยส่ง “One Plus 6” สีแดงสุดสวย พร้อมขายในประเทศไทยแล้ว

15 สิงหาคม 2018
72   0

   One Plus เพิ่มสีสันใหม่ให้กับ One Plus 6 รุ่นล่าสุดคือสีแดง พร้อมจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

[source: http://hitech.sanook.com/1458273/]