sanook » OnePlus เปิดตัว Buds Z TWS หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ทรง In Ear ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมงในงบ 1,500 บาท

OnePlus เปิดตัว Buds Z TWS หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ทรง In Ear ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมงในงบ 1,500 บาท

15 ตุลาคม 2020
36   0

  OnePlus ยังเปิดตัว Buds Z รุ่นใหม่ล่าสุดอีกตัวที่มีคุณสมบัติลดลงจาก OnePlus Buds แต่ในราคาจับต้องได้ง่ายมากขึ้น

[source: https://www.sanook.com/hitech/1513583/]